قرمز سبز آبي خاکستري
بر نيكوترين اين امّت از كيفر خدا ايمن مباش كه خداى سبحان فرموده است : « از كيفر خدا ايمن نيستند ، مگر زيانكاران » و بر بدترين اين امت از رحمت خدا نوميد مگرد . كه خداى سبحان فرموده است : « همانا از رحمت خدا نوميد نباشند جز كافران » . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت