شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام بکس خوبين خوشين سلامتين اين اتاق واسه اينه که دور هم باشيم بگيم بخنديم فقط دختر پسراي با جنبه عضو بشن لطفا بي زحمت يکم فعاليت داشته باشين پرچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رو ببرين بالا زيادم شورش رو در نياريد تا فيلتر نکنن اتاق رو ... ميفهمين منظورم رو که خخخخخخخخخخخ

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ مــــرد است ديگر ... گاهي تُند مي شود و گاهي عاشقانه مي گويد ... مــــرد است ديگر ... غرورش آسمان و دلش درياست تو چه ميداني از بغضِ گلو گير کرده يک مــــرد ... ؟ تو چه ميداني که اگر چشمانت دنياي او شده است ... ؟ تو چه ميداني از هق هق شبانه او که فقط خودش خبر دارد ... ؟
+ تورو خدا اينقــدر عکس پروفايل هاتونو عـوض نکنيـن عاشــق يکي شـده بـودم گمـش کـردم :
+ بخونين از خنده ميميرين !!! . . . . . . . . . . . . . . . . . پاکش کردم دلم نيومد بميرين نميدونم چرا انقد دوستون دارم:-) دکتر هم رفتم ميگه سالمي، مشکل رواني نداري ...
+ شخصيت منو با اين جکاي بي ادبيم مقايسه نکنين . . . . . . . . . . . . من خيلي بي ادب تر از اين حرفام تو جکام رعايت ميکنم....??????
هممون ميدونيم:D
ها دگه خخخ
+ پسرا تو چند مورد خيلي جذاب ميشن : وقتي عصبي پشت فرمون نشستن موقع دعوا سر مسايل ناموسي وقتي سر آبجيشون زور ميگن وقتي مامانشونو ميبوسن وقتي واسه تک دوس دخترشون خواستگار مياد و دپرس ميشن وقتي بخاطر فوتبال از کار وزندگي ميوفتن وقتي بهش ميگي دپرسم ميگه غلط کردي بيا بغلم ببينم وقتي تو بغلش اشک ميريزي با دستاش صورتتو ميگيره ميگه ديونه تو منو داريا .
اخي اره ههه
+ از نوشته هاي استاد مدرسي درباره زن ?? زن: مانند قهوه است که اگر به آن اهميت ندهي سرد مي شود حتي در احساسش. ?? هنگامي که ساکت شود در برابر محبوب خود کلمه ها بصورت اشک ها سرازير مي شود آنموقع انسانيت و لطافت او بيشتر مي گردد. ?? زن: ابتدا از نزديک شدن به تو ميهراسد اما در پايان ميگريد وقتي ازش دور شوي کيست که او را درک کند. ?? زن: تقاضاي محال از تو ندارد وفقط او مي خواهد تو همان مردي باشي که
بي خيالم
براي خواهر خودت آرزو ميکني. ?? نصف زيبايي زن در عکس العمل او نمايان ميشود مانند سرخ شدن دو گونه اش ، برق زدن دو چشمش و پنهان شدن سخنانش در جنبش دو دست بهم پيوسته از شرمش. ?? زن: عشقي بي پايان است. اگر در حق او ناروايي کني به تو نارو خواهد زد اما اگر دوستش بداري عاشق است. واين تو هستي که راه او را معين مي سازي. ?? زن عاشق يک گل سرخي است که بدون مقدمه داده مي شود و او را در لحظه خشم آرام مي سازد. ??
بي خيالم
?? بهمان اندازه که عاشق مي شود رشک ميبرد بهمين دليل هر زني که بينهايت رشک ميبرد بينهايت عاشق است. ?? زن: درمان مي کند در حاليکه بيمار است، دردمندي ميکند درحاليکه اندوهگين است پس قدرش را بدان.
همه 5 نظر
راس ميگن خو
زيبا بود
+ يه قلب پر احساس فقط يک اسفندي خاص
خخخخخ حالا چ ربطي ب کل کل داشت
ربطي نداش يکي از دخترا بهمنو گف منم گفتم بگم ما پرچممون بالاتره
بي خيالم
اسفندي هم باشي به آباني ها نميرسي خخخخخخخ
+ 3- يعني امکان نداره جلو مامان و بابات يه آهنگ رو از حفظ بخوني و نگن کاش درسات رو هم همين جوري حفظ مي کردي.
بي خيالم
وري وري لايکککککککککککککککککککککک
دقيقا
+ - واقعا راست مي گن آدم تو محدوديت ها ستاره مي شه. من امروز نيم ساعت اينترنتم قطع شد، واي فاي همسايه رو هک کردم.
بي خيالم
ندزدنت خخخخخخخخخ
+ پســر بـاس ?? وقـتي ميـره خواسـتگاري ?? دخـتره رو بنـدازه رو کولـش بـرداره ببـره ?? به خانوادشـم بگہ ?? ممنـون کـہ تـاحـالا نگـهش داشتـين?? از حـالا بـہ بعد خـودم نوکرشـرم ?? برگرفته از کتاب تخيلي خفاشها ماکاروني ميخورند
نميخورن ؟
ميخورن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
+ ميدونيد چرا تو گوشي لمسي خطاي املاي مردا خيلي بيشتر از خانوماست؟ . .  . . .  . . . . . . چون انگشت نيس که نلبکيه!!!
+ چه حالي ميده بشيني فقط بخوني بغيه هم تند تند جوک و عکس برات بذارن لامصب حس پادشاهاي قاجار به ادم دست ميده مشغول باشيد ?? از طرف غير فعالان گروه??????
بي خيالم
ها بوخودا خخخخخخخ
ههههه
همه 8 نظر
حالا تو بخور عمم يك چيزي گيرش مياد خخخخخخخخ
غذاي تو و عمت فقط همينه
+ الان داغين.... نميفهمين! . . . . . . . . . . . فردا که تو پروفايلم زدم متاهل :) ميفهمين چ جيگري بودم
+ بعضيا همچين با تعجب ميپرسن يعني دوست دختر نداري ؟؟؟؟؟؟ . . . . . . . . انگار کليه ندارم ??°__° ندارم که ندارم فدا سرم... ?? والا ??^___^ عوضش يه مرغ عشق دارم با ارزن روپايي ميزنه هر کي دوسداره ببينه بياد پي وي توضيح بدم ????
بي خيالم
خخخخخخخخخخخ يني مخي بهت توضيح بدم خخخخخخخخخ
+ اتوبوس تو برف گير ميکنه . . . راننده ميگه: بياين پايين تا زير چرخ زنجير بزنيم...! دختره ميگه: من سردمه! همينجا تو ماشين سينه ميزنم...!!!?????? خدايا اينو ديگه شفا نده بزار يه کم بخنديم?????? ميخوام بهش پيشنهاد ازدواج بدم ديگه پير نميشم????????
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه کل کل داغ پسرا و دخترا با جنبه ها بيان تو فقط+
vertical_align_top